top of page
Algemene voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden werden bepaald door:
Lucky Mie
Annemie Vyncke
Lenniksesteenweg 36, 1671 Elingen
BTW BE 0727 842 765


1. ALGEMEEN
Door de aankoop te voltooien en de betaling uit te voeren geeft de klant zijn akkoord voor deze
voorwaarden.
Te allen tijde behoudt Lucky Mie het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de
verantwoordelijkheid deze op te volgen.
Vragen of opmerkingen dienen gecommuniceerd te worden via luckymie@telenet.be of via het
contactformulier op de website.
Daarnaast kan u ons telefonisch bereiken op het nummer +32 477 82 63 02. 


2. BESTELLEN EN BETALEN
Lucky Mie is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Lucky Mie bevestigd
werd of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Lucky Mie is gerechtigd bestellingen te
weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen en correcties.
Betalingen gebeuren vooraf via Bancontact, Ideal of cash bij afhaling.


3. VERZENDEN
Binnen België:
Er wordt voor de verzending een vaste kost van € 4 aangerekend. Bij een bestelling vanaf € 50 is
de verzending gratis. Nadat je bestelling verzonden is ontvang je een mailtje met de bevestiging van verzending. Enkel bij de grotere doosjes (of duurdere pakketjes) ontvang je ook een link waarmee je het pakje kan volgen.
Binnen Nederland:
Er wordt voor de verzending een vaste kost van € 8,9 aangerekend. Bij een bestelling vanaf € 75 is de
verzending gratis. Nadat je bestelling verzonden is ontvang je een mailtje met de bevestiging van verzending. Enkel bij de grotere doosjes (of duurdere pakketjes) ontvang je ook een link waarmee je het pakje kan volgen.


4. LEVERING
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling binnen 5 werkdagen verzonden. Het duurt dan
ongeveer 2 werkdagen alvorens de klant de bestelling ontvangt. 
Elke bestelling wordt zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. 


5. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT
Aangezien Lucky Mie haar producten online aanbiedt en deze dus door de klant online aangekocht
worden, valt dit onder een verkoop op afstand.
Bij een verkoop op afstand geldt voor de klant een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. 
Zoals artikel 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en consumentenbescherming, §1.2
aanduidt:

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag
die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”
Vanaf het moment van levering heeft de klant dus 14 kalenderdagen de tijd om zich te bedenken en
de producten terug te sturen. De klant is verplicht ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
Dit kan via e-mail, waarin men duidelijk schrijft dat men afziet van de aankoop. Het pakket moet
vervolgens binnen de 14 kalenderdagen terug in het bezit zijn van Lucky Mie. De klant krijgt van
Lucky Mie een bevestigingsmail met daarin de nodige documentatie. De klant verzendt het pakket
terug naar Lenniksesteenweg 36, 1671 Elingen en draagt daarbij zelf het risico van verzending. Er
wordt daarom aangeraden om een extra toeslag te betalen om het pakket te verzekeren. De
verzendkosten van de retour dienen door de klant zelf betaald te worden.
Het pakket mag absoluut geen sporen van gebruik vertonen. Indien de producten schade oplopen
door de verzending of indien de zending kwijtraakt kan men niet meer rekenen op een compensatie.
De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders wordt
overeengekomen. Indien (en indien van toepassing) uw bestelling na retourzending minder bedraagt
dan de gestelde grens voor franco verzending, brengen wij deze verzendkosten alsnog in rekening.
De rest van het bedrag dat de klant desbetreffend betaald heeft, zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk
30 dagen na ontvangst van de verstuurde producten, of de herroeping (indien nog geen producten
verstuurd werden) door Lucky Mie teruggestuurd worden.


6. AANSPRAKELIJKHEID
Lucky Mie garandeert dat de geleverde goederen conform zijn aan je bestelling, alsook aan de op dat
bestaande wetten van toepassing op de producten.
Iedere aansprakelijkheid van Lucky Mie voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. Lucky Mie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit
het gebruik van de goederen van Lucky Mie.


7. KLACHTEN
Wij streven naar 100% tevredenheid. Mocht u toch niet tevreden zijn over de ontvangen artikelen,
kan u dit telefonisch melden en/of via e-mail luckymie@telenet.be. Wij streven ernaar om klachten
binnen de 7 dagen te behandelen. Op alle overeenkomsten tussen Lucky Mie en de klant is het
Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.


8. PRODUCTEN
Lucky Mie poogt om een zo duidelijk mogelijke en waarheidsgetrouwe weergave van de producten te
voorzien op het internet en/of in schriftelijke aanbiedingen. Minieme afwijkingen in kleur en formaat
zijn mogelijk, waarvoor Lucky Mie niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Dit geldt ook voor
eventuele typefouten op de webshop, facturatie en briefwisseling.


9. PRIJZEN
Alle prijzen weergegeven in de webshop zijn in Euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.


10. CADEAUBONNEN
Wanneer men een cadeaubon aankoopt krijgt deze een unieke code. Omdat die code uniek is, kan
worden bepaald over wat soort korting het gaat. Deze bon kan slechts 1 maal gebruikt worden en
dient in 1 keer besteed te worden.
Een mogelijke restwaarde, wanneer men voor een lager bedrag aankoopt, kan niet worden
teruggegeven. De cadeaubonnen blijven onbeperkt geldig en kunnen in geen geval ingeruild worden
voor geld.

bottom of page